Giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Ngày đăng: 13/09/2018 01:57
Lượt xem : 919

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, yêu cầu. Trong đó, sản xuất gắn với nhu cầu và tín hiệu thị trường, cải thiện chất lượng, nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của Việt Nam tham gia vào các chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, hướng tới phát triển xuất khẩu bền vững, khắc phục đầu tư tràn lan, theo phong trào, làm giảm hiệu quả của các sản phẩm xuất khẩu.

Thủ tướng cũng yều cầu Bộ Công Thương chỉ đạo hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các thị trường ngoài nước tăng cường sự chủ động trong nắm bắt thông tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam; kịp thời thông tin để Chính phủ, các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp có phản ứng kịp thời.

Bộ Công Thương chủ trì, chủ động, tích cực trao đổi với Ủy ban Châu Âu đẩy nhanh tiến độ rà soát pháp lý để tiến tới ký chính thức Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam- EU trong năm 2018, hướng đến phê chuẩn và thực thi Hiệp định vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thành hồ sơ xin phê chuẩn để sớm trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nỗ lực yêu cầu các nước xóa bỏ tối đa thuế nhập khẩu và các rào cản phi thuế đối với hàng hóa của Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm đưa hàng Việt Nam thâm nhập sâu vào kênh phân phối tại thị trường nước ngoài theo Quyết định số 1513/QĐ-TTG ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, địa phương, hiệp hội ngành hàng tăng cường cơ chế cảnh báo sớm cho các doanh nghiệp để chủ động phòng tránh các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài. Trước mắt, phối hợp với các doanh nghiệp thủy sản giải quyết tranh chấp với Hoa Kỳ, để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôm và cá tra Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu đối mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại (XTTM) theo hướng tăng tỷ trọng của các hoạt động có tác dụng lâu dài như đào tạo kỹ năng, giảm tỷ trọng của các hoạt động như tổ chức hội chợ, triển lãm hay tham gia hội chợ, triển lãm; chú trọng các chương trình XTTM trung và dài hạn hướng vào một mặt hàng, một thị trường cho tới khi đạt kết quả cụ thể; chú trọng đào tạo, phổ biến về các quy tắc xuất xứ và cách đáp ứng quy tắc xuất xứ để giúp các doanh nghiệp nắm bắt được các cơ hội mở ra từ các FTA, nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các FTA; hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương hiệu và hàng hóa đặc trưng thuộc chương trình Thương hiệu quốc gia; ưu tiên các hoạt động thương hiệu giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam; hỗ trợ phát triển các thị trường ngách đối với một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bộ Công Thương đẩy mạnh hoạt động phát triển thương hiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu thông qua chương trình Thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh, quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và có nhiều tiềm năng; lựa chọn và tập trung xây dựng thương hiệu cho một số ngành chủ lực như dệt may, thủy sản, trái cây...

                                    Theo Bản tin xuất khẩu - Cục XTTM - Bộ Công Thương

                                                           Tháng 9 năm 2018

Admin

Gửi mail

Tin liên quan