Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc các cơ quan cấp tỉnh thực hiện và thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực được sửa đổi thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư Pháp

Ngày đăng: 06/08/2018 08:23
Lượt xem : 734

Xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan