Báo cáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2017

Ngày đăng: 25/11/2017 17:19
Lượt xem : 1435

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2017 (Số liệu báo cáo từ 01/10/2016 đến 30/9/2017)

Gửi mail

Tin liên quan