Thông qua các Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày đăng: 18/07/2018 07:47
Lượt xem : 260

 Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, chiều ngày 17/7, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề và bế mạc Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết Kỳ họp thứ Sáu - HĐND tỉnh khóa XVIII

Trong chương trình làm việc chiều nay, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; dịch vụ - du lịch; công tác xây dựng và đầu tư phát triển; tài chính ngân sách; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục quan tâm, chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu phát biểu tại kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh, UBND tỉnh mong nhận được sự chỉ đạo, chia sẻ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể nhân dân, sự đồng thuận và ủng hộ của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh để UBND tỉnh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết chuyên đề.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc ghi nhận tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ của các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan mời dự họp trước cử tri và toàn thể nhân dân.

Đồng chí yêu cầu: UBND tỉnh khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, quan tâm đến tốc độ tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng chung của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào công nghiệp theo hướng tăng cường thu hút công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp công nghệ cao, chú trọng doanh nghiệp tư nhân trong nước; quan tâm thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách; có giải pháp trọng tâm, trọng điểm để thu hồi nợ đọng thuế, giảm nợ đọng thuế. Chính quyền cấp cơ sở, các ngành chức năng, đặc biệt là ngành thuế cần quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu, kiên quyết không để hụt thu ngân sách. Bên cạnh đó, tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau kỳ họp này, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời tới HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Theo: Phutho.gov.vn

Admin

Gửi mail

Tin liên quan