Báo cáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2016

Ngày đăng: 25/11/2017 17:16
Lượt xem : 1047

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính năm 2016 (Số liệu báo cáo từ 01/10/2015  đến 30/9/2016)

Gửi mail

Tin liên quan