Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 6/2018

Ngày đăng: 10/07/2018 08:20
Lượt xem : 636

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 6/2018 thực hiện tăng 3,27% so với tháng trước và tăng 9,62% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10,01% so với 6 tháng năm 2017.

Sản phẩm chủ yếu: Thống kê các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp, sản phẩm có chỉ số tăng so với tháng trước như: Chè các loại (+18,31%); Bia hơi (8,54%); bia đóng lon (+17,14%); Đá xây dựng khác (+8,88%)…

Admin

Gửi mail

Tin liên quan