Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 5/2018

Ngày đăng: 11/06/2018 03:12
Lượt xem : 720

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 5/2018 thực hiện tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 7,1% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 5 tháng đầu năm 2018 tăng 9,8% so với 5 tháng năm 2017.

Sản phẩm chủ yếu: Thống kê các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp, sản phẩm có chỉ số tăng so với tháng trước như: Chè các loại (+111,57%); Bia hơi (+107,41%); bia đóng lon (+11,4%); Vỏ bào, dăm gỗ (+15,99%); phân NPK (+16%)…

Admin

Gửi mail

Tin liên quan