Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về thương mại điện tử và hoạt động xúc tiến thương mại

Ngày đăng: 17/04/2018 07:43
Lượt xem : 600

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển thương mại điện tử, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, định hướng đến năm 2020 ngày 12/4. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trong tỉnh.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Thương mại điện tử là xu thế phát triển tất yếu của thời kỳ hội nhập, do đó cần chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin về thương mại điện tử và hoạt động xúc tiến thương mại. Ngành Công thương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị hoàn thiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử định hướng đến năm 2020. Đây sẽ là cơ sở để thực hiện quảng bá hiệu quả sản phẩm nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung xây dựng mô hình điểm để các doanh nghiệp thấy được hiệu quả thực sự của thương mại điện tử, từ đó tích cực tham gia.

Thời gian vừa qua, thương mại điện tử đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ đã bước đầu ứng dụng thương mại điện tử trên thiết bị di động để quảng bá, bán hàng hóa; hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Tổng quan theo xếp hạng đánh giá của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, năm 2015, chỉ số thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ đứng thứ 33, đến năm 2018 vươn lên đứng thứ 20/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 13 bậc trong 3 năm qua.

Công tác xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Tổng kinh phí sử dụng cho hoạt động xúc tiến thương mại năm 2017 là hơn 2,2 tỷ đồng. Phú Thọ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong tỉnh quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm cơ hội chuyển giao công nghệ, ký kết hợp đồng thương mại, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Các gian hàng của tỉnh tham gia hội chợ trong nước và quốc tế được đánh giá cao với nhiều mặt hàng phong phú, có chất lượng.

Tuy nhiên, thương mại điện tử và hoạt động xúc tiến thương mại có tiềm năng phát triển lớn nhưng còn nhiều rào cản do tâm lý e ngại của người dân và doanh nghiệp về chất lượng hàng hóa và tính an toàn khi thanh toán qua mạng. Bên cạnh đó, sự đầu tư cho xúc tiến thương mại còn hạn chế; sản phẩm, hàng hóa của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu để kết nối thành chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Do đó, tỉnh Phú Thọ đang đề cao trách nhiệm, phát huy sự chủ động, sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới; đồng thời tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Khánh Trang - PTO

Admin

Gửi mail

Tin liên quan