Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 3/2018

Ngày đăng: 13/04/2018 08:27
Lượt xem : 682

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 3/2018 thực hiện tăng 14,18% so với tháng trước và tăng 1,41% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp quý I năm 2018 tăng 10,64% so với quý I năm 2017. 
Sản phẩm chủ yếu: Thống kê các sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp, sản phẩm có chỉ số tăng so với cùng kỳ như: Bia hơi: +434,97%; đá xây dựng: +277,69%; chè các loại: +109,71%; xi măng: +58,94%; phân NPK: +29,55%; cao lanh: +16,69%; sợi: +13,73%…

Admin

Gửi mail

Tin liên quan