Hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 3/2018

Ngày đăng: 13/04/2018 08:24
Lượt xem : 684

- Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 108,9 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lũy kế Quý I năm 2018 ước đạt 296,5 triệu USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 22,8% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2018 là 1.300 triệu USD).

- Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 66,7 triệu USD, tăng 7% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Lũy kế Quý I năm 2018 ước đạt 184,1 triệu USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 17,5% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2018 là 1.050 triệu USD).

Admin

Gửi mail

Tin liên quan