Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 25/11/2017 16:53
Lượt xem : 1251

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Phú Thọ

Gửi mail

Tin liên quan