Đăng ký tham gia các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2018-2019

Ngày đăng: 06/03/2018 10:20
Lượt xem : 721

Để phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị, các doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân có đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đăng ký tham gia các Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2018-2019.

Thể lệ Hội thi xem tại đây:
Thể lệ Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2018
Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2018 – 2019
Công văn


Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/7/2018.
Trân trọng!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan