Tình hình xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng 01/2018

Ngày đăng: 12/02/2018 10:23
Lượt xem : 958

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 01 năm 2018 ước đạt 121 triệu USD, tăng 17,4% so với kim ngạch xuất khẩu tháng trước, tăng 20% so với tháng cùng kỳ, Đạt 9,3% so với kế hoạch năm. Trong đó: Kinh tế có vốn ĐTNN đạt 119,2 triệu USD.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 ước đạt 70 triệu USD giảm 1% so với tháng trước, giảm 2% so với kim ngạch nhập khẩu tháng cùng kỳ, đạt 6,7% so với kế hoạch năm. Trong đó: Kinh tế có vốn ĐTNN 63,3 triệu USD.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan