Đưa điện lưới Quốc gia về các khu đặc biệt khó khăn Chen, Chự, Hồ, xã Yên Sơn

Ngày đăng: 23/01/2018 09:46
Lượt xem : 185

 Dự án hoàn thành, đóng điện đưa vào sử dụng gói thầu số 2 tại các khu Chen, Chự, Hồ, xã Yên Sơn và bàn giao cho Điện lực huyện Thanh Sơn quản lý.
- Cán bộ kỹ thuật Điện lực Thanh Sơn đóng điện đưa vào sử dụng Trạm biến áp 50kVA khu Hồ thuộc gói thầu số 2.


Trong hai ngày 15, 16 - 1, Sở Công thương phối hợp với Điện lực Phú Thọ và Chi nhánh điện Thanh Sơn tổ chức đóng điện đưa điện lưới Quốc gia về với đồng bào dân tộc Dao ở các khu đặc biệt khó khăn Chen, Chự, Hồ của xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn.

Nằm trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Phú Thọ được đầu tư 30 tỷ đồng triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, chia thành 5 gói thầu. Trong đó gói thầu số 2 thi công tại 3 bản Chen, Chự, Hồ, xã Yên Sơn gồm: Xây dựng mới gần 10km tuyến đường dây trung thế, 3 trạm biến áp (công suất mỗi trạm 50kVA) và hơn 6km tuyến đường dây hạ thế cùng hệ thống cột, xà sứ... cấp điện cho 170 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Việc đầu tư xây dựng công trình lưới điện nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng cao. 

Hộ anh Đặng Văn Xuân, người dân tộc Dao ở khu Hồ sử dụng điện thắp sáng của dự án.

Trước đó, dự án đã hoàn thành, đóng điện và bàn giao cho Điện lực huyện Yên Lập, Thanh Thủy quản lý và vận hành đưa vào sử dụng gói thầu số 5 tại khu Nhồi 1, Nhồi 2, xã Trung Sơn và gói thầu số 3 cấp điện cho các thôn Khu Đá Đùng, Bãi Thau, Đá Cóc, Dọc Thọ... của xã Đào Xá.

Ngọc Lam- PTĐT

Admin

Gửi mail

Tin liên quan