Chương trình công tác

Ngày đăng: 20/11/2017 00:34
Lượt xem : 165

Chương trình công tác

STT
NỘI DUNG BÁO CÁO

THỜI GIAN

CƠ QUAN CHUẨN BỊ

CƠ QUAN

THÔNG QUA

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

CHI CHÚ

  1.  

Báo cáo tình hình vượt thu ngân sách và chi dự phòng ngân sách năm 2015

Tháng 01

Sở Tài chính

TT UBND, TTTU

PCT Bùi Văn Quang Nguyễn Ngọc Hồng

 

  1.  

Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016

01

Sở Lao động TBXH

TTUBND,

TTTU

PCT Hà Kế San

CV Trần Ngọc Đương

 

  1.  

Đề án Ban quản lý dự án chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng

01

Sở Xây dựng

TTUBND, UBND,

TTTU

 

PCT Hoàng Công Thủy

CV Nguyễn Kim Ngọc

 

  1.  

Báo cáo kết quả rà soát tình hình hoạt động các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thuộc các bộ, ngành và các trường nghề trên địa bàn tỉnh

01

Sở GD&ĐT

TTUBND,

TTTU

PCT Hà Kế San

CV Tạ Thị Mai Hồng

 

  1.  

Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tháng02

Sở NN&PTNT

TTUBND,

UBND tỉnh, TTTU

PCT Hoàng Công Thủy CV Tạ Tuấn Sơn

 

  1.  

Quy định phân cấp quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh

02

Sở Xây dựng

TTUBND,

UBND tỉnh

PCT Hoàng Công Thủy

CV Nguyễn Kim Ng

 

  1.  

Điều chỉnh quy định về mức hỗ trợ cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện trên địa bàn tỉnh

02

Bộ CHQS tỉnh

TTUBND, UBND, TTTU, HĐND tỉnh

PCT Bùi Văn Quang

CV Nguyễn Thị Luân

Trình HĐN  D  

  1.  

Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020

02

Sở Y tế

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

PCT Hà Kế San

CV Trần Ngọc Đương

Trình HĐND

  1.  

Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 26-NQ-TU ngày 05/6/2009 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2015

02

Sở Y tế

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU

 

PCT Hà Kế San

CV Trần Ngọc Đương

 

  1.  

Báo cáo đánh giá kết quả triển khai về đẩy mạnh cải cách hành chính; Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

02

 

Sở Nội vụ

 

TTUBND, UBND, TTTU, BTVTU, HĐND tỉnh

CT Bùi Minh Châu

CV Nguyễn Công Huân

Trình HĐND

Gửi mail

Tin liên quan