Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về điện năng nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 15/12/2017 09:49
Lượt xem : 207

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định thì công quản lý nhà nước về điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, từ công tác quy hoạch điện phải đi trước một bước đến công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị truyền tải, kinh doanh điện năng thực hiện đúng các quy định của nhà nước phải được thực hiện nghiêm túc, khoa học và thường xuyên.
Thực tế cho thấy giai đoạn 2011-2016, mặc dù tình hình sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, sản suất có lúc suy giảm, nhưng tốc độ tăng trưởng điện năng vẫn tăng và luôn đạt trên 10% năm.
Để đảm bảo cung cấp điện ổn định góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã tích cực chủ động thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về điện, cụ thể:
Với công tác quy hoạch: Việc xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tích cực chủ động triển khai xây dựng quy hoạch. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 gồm 02 hợp phần: Hợp phần 1 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2294/QĐ-BCT ngày 07/6/2016 ; Hợp phần 2 Quy hoạch chi tiết phát triển lưới trung áp và hạ áp sau các trạm 110kV được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/7/2017. Quy hoạch đã đề cập tới hiện trạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, tính toán và dự báo nhu cầu phụ tải điện giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2035. Từ đó, đề xuất phương án thiết kế phát triển hệ thống lưới điện tỉnh Phú Thọ, danh mục xây dựng, cải tạo trạm biến áp và đường dây cho từng giai đoạn. Việc hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 đúng tiến độ góp phần đảm bảo nguồn điện đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dân cư, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời đây là cơ sở thực hiện việc đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện năng giai đoạn tới.
Đối với công tác đầu tư các dự án điện: giai đoạn 2011-2015 tổng kinh phí đầu tư cho các dự án điện là 2.574 tỷ đồng đạt 97% quy hoạch, trong đó có những dự án lớn như: cải tạo trạm 220kV Việt Trì; xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV; Trung Hà, Phù Ninh, Cẩm Khê, Ethanol, đầu tư xây dựng 631km trung thế 716 trạm biến, 1.211km đường dây hạ thế. Việc triển khai đầu tư các dự án điện đã đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tốt nhất, tin cậy, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Một trong những giải pháp chủ yếu để giảm tải cho hệ thống điện, đặc biệt là những tháng nắng nóng cao điểm tránh tình trạng phải cắt điện luân phiên là sử dụng điện tiết kiệm. Sở đã chỉ đạo Công ty điện lực Phú Thọ phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền lợi ích về sử dụng điện tiết kiệm và các giải pháp tiết kiệm điện bằng các hình thức tuyên truyền như: phát hành các phim tuyên truyền, quảng cáo phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ, phát thanh tuyên truyền tiết kiệm điện trong hộ gia đình phát trên hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, thị trấn. Tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, lớp tập huấn kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, tổ chức cuộc thi gia đình tiết kiệm điện với hàng nghìn hộ gia đình tham gia. Kết quả hàng năm đã tiết kiệm được khoảng trên 30 triệu kWh, góp phần giảm tải cho hệ thống điện tránh hiện tượng phải cắt điện luân phiên.
Với các thôn bản vùng núi, vùng sâu chưa có điện hoặc chất lượng điện kém như ở địa bàn các huyện:Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập. Sở đã lập dự án đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh Phú Thọ, hiện đang triển khai đầu tư để cấp điện cho nhân dân góp phần phát triển kinh tế nâng cao đờ sống xã hội.
Để đảm bảo cung cấp điện liên tục thì công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện rất quan trọng. Sở đã tham mưu cho UBDN tỉnh ban hành QĐ số 1045/QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ an toàn công trình lưới điện cao áp để
chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
Có thể nói công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo đầu tư các dự án điện trên địa bàn tỉnh đã góp phần vào việc ổn định tình hình cung cấp điện giai đoạn 2011-2016 của tỉnh Phú Thọ, cơ bản đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp, an ninh, quốc phòng, các sự kiện văn hoá chính trị, các ngày tết, ngày lễ. Đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng và đời sống sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên thời gian qua số vụ mất điện trên địa bàn tỉnh vẫn tương đối lớn, chất lượng điện năng tại một số vùng nông thôn chưa đảm bảo, nguyên dân do:
Kinh tế phục hồi, đời sống nhân dân ngày một nâng cao nên dẫn tới nhu cầu điện tăng cao; Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp (lốc, mưa giông thường xuyên xẩy ra); Vi phạm hàng lang lưới điện dẫn đến sự cố các đường dây cấp điện; Triển khai các dự án đầu tư mới, nâng cấp cải tạo lưới điện chậm so với tiến độ đề ra; Vốn đầu tư cho các công trình điện lớn trong khi đó vốn đầu tư từ ngân sách hạn hẹp; Công tác quản lý, vận hành lưới điện còn một số hạn chế do trình quản lý, lực lượng lao động thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu.
Để đảm bảo cấp điện liên tục ổn định, giảm tối đa số lần phải cắt điện và nâng cao chất lượng điện năng đặc biệt cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thời gian tới Sở Công Thương sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm như:
Tăng cường công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Tập trung làm tốt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 đã được phê duyệt.
Phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, trong đó đề nghị các thành viên BCĐ an toàn lưới điện cáo áp theo quyết định số 1045/QĐ-UBND thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Yêu cầu công ty điện lực Phú Thọ, các chủ đầu tư dự án điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đã được bố trí vốn trong giai đoạn 2016-2020.
Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hướng dẫn các đơn vị hoạt động điện lực thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực, đặc biệt là việc ngừng giảm mức cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện năng.
Tin rằng với những giải pháp cụ thể như trên việc cung cấp điện, chất lượng điện năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ đáp ứng tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh./.

Nguyễn Việt Thành 
Trưởng phòng Quản lý năng lượng

Admin

Gửi mail

Tin liên quan