Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025

Ngày đăng: 15/12/2017 09:39
Lượt xem : 1486

Ngày 08/5/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1627/QĐ-BCT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.
Theo đó, Danh mục các công trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch gồm: Bổ sung xây dựng mới trạm 110 kV Thụy Vân quy mô công suất 2×63 MVA, máy T1 công suất 63 MVA điện áp 110/35/22 kV, đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020, lắp máy T2 công suất 63 MVA điện áp 110/35/22 kV, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025; Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đầu mối trạm 110 kV Thụy Vân chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Bắc Việt Trì – Phố Vàng chiều dài 2,1 km, tiết diện dây dẫn 300 mm2; Điều chỉnh quy mô công suất trạm 110 kV Trung Hà từ 25 MVA lên 25+40 MVA, điện áp 110/35/22 kV, đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh cải tạo nâng tiết diện dẫn đường dây 110 kV mạch kép trạm 220 kV Việt Trì – Bắc Việt Trì từ 240 mm2 lên 400 mm2, chiều dài 3 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh đường dây đấu nối trạm 110 kV Hợp Hải đấu chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 110 kV trạm 220 kV Việt Trì – trạm 220 kV Phú Thọ 2, tiết diện dây dẫn 300 mm2, chiều dài 0,5 km, đưa vào vận hành giai đoạn 2021-2025.
Danh mục các công trình khác thực hiện theo Quyết định số 2294/QĐ-BCT ngày 06/6/2016 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV.
Cũng theo Quyết định, Sở Công Thương Phú Thọ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các hạng mục công trình được phê duyệt bổ sung…

Chi tiêt Quyết định xem tại đây 

Hà Anh

Admin

Gửi mail

Tin liên quan