Hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng: 02/11/2017 10:27
Lượt xem : 2288

Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 102,96 triệu USD, tăng 2,8% so với kim ngạch xuất khẩu tháng trước, tăng 6,5% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế có vốn ĐTNN đạt 100,9 triệu USD. Cộng dồn kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 851,3 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ, đạt 71,4% so với kế hoạch năm.
Các mặt hàng XK chủ yếu của tỉnh Phú Thọ là hàng dệt, may, linh kiện điện thoại và các sản phẩm từ chất dẻo cụ thể: Hàng linh kiện điện tử 21,5 triệu USD; Sản phẩm dệt may 55,7 triệu USD; sản phẩm Plastic 27,4 triệu USD, …

Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 ước đạt 72,1triệu USD tăng 4,4% so với tháng trước, tăng 17,6% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế có vốn ĐTNN 64,9 triệu USD. Cộng dồn kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 667,3 triệu USD, tăng 6,47% so với cùng kỳ, đạt 72,5% so với kế hoạch năm.Trong đó: kinh tế có vốn ĐTNN 593,9 triệu USD.
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Linh kiện điện tử 20,1 triệu USD; Nguyên liệu dệt (Bông, xơ, sợi dệt) 6,3 triệu USD; Vải may 24,3 triệu USD; Chất dẻo nguyên liệu 16,2 triệu USD; Máy móc thiết bị, phụ tùng 9,7 triệu USD,.

Gửi mail

Tin liên quan