Hướng dẫn về giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày đăng: 14/12/2017 15:31
Lượt xem : 866

Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hàng nhập khẩu phải do tổ chức có thẩm quyền của nước sản xuất cung cấp. Danh sách các tổ chức này có ở Sứ quán các nước tại Việt Nam, Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương Việt Nam.

Việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) và cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đảm nhiệm. Đối với những hàng hóa nhập khẩu qua nước thứ 3, thì cần có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của tổ chức có thẩm quyền cấp C/O của nước thứ 3 kèm theo bản sao C/O của nước sản xuất (theo nguyên lô hoặc chia lẻ).

Người nhập khẩu phải nộp C/O cho cơ quan Hải quan khi đăng ký mở tở khai hàng nhập khẩu. Trường hợp có lý do đặc biệt thì được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chấp thuận thì có thể nộp C/O trong một thời gian hợp lý, phù hợp với lý do chậm chễ, sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu lô hàng, nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận xuất xứ, người nhập khẩu có thể liên hệ với các Vụ thị trường ngoài nước của Bộ Công Thương để được hướng dẫn thêm.

Đối với trường hợp giấy chứng nhận quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ các FTA mà Việt Nam đã ký kết, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể đăng ký tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực của Bộ Công Thương./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan