Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 14/12/2017 10:53
Lượt xem : 164

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017; Căn cứ Hợp đồng số 62/2017/XTTM-Phú Thọ về đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ giữa Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương và Trung tâm Xúc tiến thương mại Phú Thọ.
Sở Công Thương giao cho Trung tâm xúc tiến thương mại tổ chức lớp đào tạo tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tên khóa đào tạo: Đào tạo tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ năm 2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Thời gian: Dự kiến ngày 19/7/2017 – 21/7/2017.
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến thương mại

337 Châu Phong, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Chuyên viên Phòng XTTM – Email: MinhPhuongsct@gmail.com
Điện thoại di động: 0946 809 269 – 0971 086 222

Chi tiết công văn xem tại đây

Admin

Gửi mail

Tin liên quan