Hoạt động quản lý thị trường tháng 4-2017

Ngày đăng: 13/12/2017 16:11
Lượt xem : 187

Kết quả kiểm tra, xử lý trong tháng 04 năm 2017
+ Tổng số vụ kiểm tra: 249 vụ
Trong đó: 
– Số vụ vi phạm: 203 vụ
+ Tổng số tiền thu nộp NSNN : 451.950.000 đồng
Trong đó: Tiền phạt VPHC: 451.950.000
+ Trị giá hàng tịch thu trong tháng: 13.893.000 đồng
+ Trị giá hàng tiêu huỷ trong tháng : 12.856.000 đồng
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng
Qua công tác kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính có thể nhận thấy hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại tập trung vào một số nhóm mặt hàng với các phương thức thủ đoạn như sau:
Đối với hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu
Trong tháng qua kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện 05 hành vi vi phạm về buôn bán hàng lậu, hàng cấm, xử phạt vi phạm hành chính 3.300.000 đồng, trị giá hàng vi phạm là 2.350.000 đồng. Thị hiếu tiêu dùng hàng xách tay cùng tâm lý sính ngoại trong nhân dân đã được các đối tượng buôn lậu khai thác, tận dụng triệt để khiến cho vi phạm về hàng nhập lậu ngày càng gia tăng. Các mặt hàng cấm, nhập lậu được phát hiện chủ yếu trong tháng chủ yếu là súng nhựa, kiếm nhựa (04 vụ), đồ chơi trẻ em các loại (01 vụ).
Vi phạm trong sản xuất buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Trong tháng đã xử lý 01 hành vi vi phạm, phạt vi phạm hành chính số tiền: 400.000 đồng, buộc tiêu hủy 240 chiếc tem nhãn phụ tùng xe máy giả nhãn hiệu HONDA.
Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giá, đầu cơ găm hàng 
Tình hình vi phạm trong lĩnh vực giá vẫn diễn ra trên thị trường, các hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực này là không niêm yết giá tại điểm bán, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; qua kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện ra hiện tượng đầu cơ găm hàng.
Trong tháng, đã kiểm tra và xử lý: 66 hành vi vi phạm, phạt vi phạm hành chính là: 55.750.000 đồng.
Đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh và vi phạm khác 
Tình hình vi phạm hành chính trong kinh doanh và các vi phạm khác của các thương nhân vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát cho thấy các hành vi vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh và vi phạm khác là: không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vi phạm về ghi nhãn hàng hóa….
Trong tháng, toàn lực lượng đã xử lý: 104 hành vi vi phạm, số tiền phạt vi phạm hành chính là: 304.550.000 đồng, trị giá hàng vi phạm: 6.674.000 đồng.
Đối với vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm
Chi cục thường xuyên chủ động độc lập và phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở chế biến thực phẩm, các nhà hàng… Qua kiểm tra nhận thấy vi phạm chủ yếu trong lĩnh vực này là sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không lưu mẫu thức ăn theo quy định, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, không có sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước….
Thông qua hoạt động kiểm tra kiểm tra đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết theo quy định, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Trong tháng lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý: 47 hành vi vi phạm, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 87.950.000 đồng, giá trị hàng vi phạm là 5.906.000 đồng.
Kết quả kiểm tra, xử lý theo Kế hoạch chuyên đề:
Triển khai Kế hoạch số 15/KH-QLTT ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Chi cục Quản lý thị trường về kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2017: 
Kết quả: Thực hiện ký kết đối với 545 cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ trên địa bàn và khu vực diễn ra Lễ hội Đền Hùng.
Kết quả thực hiện theo Công văn chỉ đạo số 25/CV-QLTT ngày 15 tháng 3 năm 2017 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu thủ công.
– Số vụ kiểm tra: 14 vụ.
– Số vụ vi phạm, xử lý: 04 vụ.
– Số tiền xử phạt VPHC: 5.700.000 đồng.
Kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 27/KH-QLTT ngày 21/3/2017 của Chi cục Quản lý thị trường về triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2017.
– Số vụ kiểm tra: 28 vụ.
– Số vụ vi phạm, xử lý: 16 vụ.
– Số tiền xử phạt VPHC: 43.250.000 đồng
Báo cáo kết quả thực hiện công văn số 09/QLTT-CBL ngày 05/01/2016 của Cục Quản lý thị trường về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu.
– Số vụ kiểm tra: 09 vụ.
– Số vụ vi phạm, xử lý: 03 vụ.
– Số tiền xử phạt VPHC: 11.000.000 đồng
Kết quả thực hiện công văn số 523/QLTT-CBL ngày 11/05/2016 của Cục Quản lý thị trường về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá: 0
Báo cáo thực hiện kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/01/2016 của Ban Chỉ đạo 389 về tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.
– Số vụ kiểm tra: 49 vụ.
– Số vụ vi phạm, xử lý: 32 vụ.
– Số tiền xử phạt VPHC: 67.750.000 đồng
Phương hướng, nhiệm vụ tháng 05 năm 2017
Công tác nghiệp vụ
– Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các Đội QLTT trực thuộc thực hiện kế hoạch của Chi cục về việc kiểm tra, kiểm soát thị trường tháng 05/2017;
– Chi cục Quản lý thị trường thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 389/PT giao như: kịp thời tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, tham mưu Trưởng Ban các kế hoạch, văn bản chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
– Theo dõi, chỉ đạo, giám sát việc triển khai nhiệm vụ của các Đội QLTT, yêu cầu tổng hợp số liệu, báo cáo kịp thời các văn bản đã triển khai;
– Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ngày 31/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đảm bảo hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo trình tự thủ tục pháp luật quy định.
– Xây dựng Kế hoạch tập huấn về hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tập huấn các văn bản QPPL mới ban hành.
– Tiếp tục thực hiện văn bản số 360/UBND-KGVX ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực Y tế;
– Tiếp tục triển khai công văn số 25/QLTT-NVTH ngày 15/03/2017 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu thủ công;
– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 27/KH-QLTT ngày 21/03/2017 về triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử vi phạm trong sản xuất, gia công, kinh doanh phân bón vô cơ năm 2017;
– Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát theo chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389/PT, Sở Công thương Phú Thọ.
Công tác tổ chức hành chính, xây dựng lực lượng 
Tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 2 Công trình nhà kho để hàng tạm giữ; nhà kiểm kê ngoài trời và các hạng mục phụ trợ của Chi cục Quản lý thị trường.
Tăng cường cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Công tác thường trực Ban Chỉ đạo 389/PT
Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm tập trung kiểm tra, kiểm soát phục vụ các giải pháp kích cầu của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 TW, UBND tỉnh.
Thực hiện tốt sự phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng trong công tác của Ban Chỉ đạo.
Soạn thảo các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát về công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn;
Duy trì tốt việc tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất do Ban phân công thực hiện.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan