Hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 8-2017

Ngày đăng: 13/12/2017 03:27
Lượt xem : 213

– Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 108,75 triệu USD, tăng 2,51% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 đạt 713 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 59,8% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2017 là 1.192 triệu USD).
– Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 82,9 triệu USD, tăng 0,59% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2017 đạt 584,4 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 63% kế hoạch năm (kế hoạch năm 2017 là 920 triệu USD).

Admin

Gửi mail

Tin liên quan