Hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 6/2017

Ngày đăng: 13/12/2017 03:26
Lượt xem : 168

– Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 96,5 triệu USD, tương đương kim ngạch xuất khẩu tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 545,2 triệu USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 45,7% kế hoạch năm (KH năm: 1192 Tr. USD).
– Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 84,4 triệu USD, giảm 11,7% so với tháng trước và giảm 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 469,4 triệu USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 51% kế hoạch năm (KH năm: 920 Tr. USD).

Admin

Gửi mail

Tin liên quan