Hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá tháng 1-2017

Ngày đăng: 13/12/2017 03:19
Lượt xem : 764

– Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 97,5 triệu USD, tăng 0,3% so với tháng trước. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu ước tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 8,18% kế hoạch năm.
– Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 70,8 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu ước giảm 15,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 7,7% kế hoạch năm.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan