Tình hình xuất, nhập khẩu tháng 7/2016

Ngày đăng: 13/12/2017 03:10
Lượt xem : 1004

– Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 94,8 triệu USD, giảm 4,8% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng đạt 604,7 triệu USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 57,8% kế hoạch năm.
– Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 74 triệu USD, giảm 22,4% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng ước đạt 495,6 triệu USD, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 53,1% kế hoạch năm.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan