Tình hình kinh doanh xuất, nhập khẩu hàng hoá Tháng 10/2015

Ngày đăng: 13/12/2017 02:57
Lượt xem : 783

– Về Xuất khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 95,2 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 43,3% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 10 tháng năm 2015 đạt 781,3 triệu USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 103,5% kế hoạch năm.
– Về nhập khẩu: Dự ước tổng trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hoá đạt 76,4 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 10 tháng năm 2015 ước đạt 679,1 triệu USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2014 và đạt 91,2% kế hoạch năm.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan