Hội nghị phổ biến triển khai các văn bản quản lý pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công Thương

Ngày đăng: 13/12/2017 14:32
Lượt xem : 184

Ngày 28/9/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến triển khai các văn bản quản lý pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm ngành Công Thương cho các cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các huyện, thành, thị và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 về hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định 3271/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 8-12-2016 về việc phân công trách nhiệm quản lý và phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ATTP giữa các sở và UBND cấp huyện, xã; Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 về Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; Thông tư 57/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
Thông qua hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm ATVSTP. Giúp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan