Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2017

Ngày đăng: 13/12/2017 14:31
Lượt xem : 856

Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 8/2017 tăng 6,74% so với tháng trước và tăng 6,43% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số toàn ngành công nghiệp 8 tháng đầu năm tăng 5,97% so với 8 tháng năm 2016. Nguyên nhân chính làm cho sản xuất tăng so với tháng trước và tháng cùng kỳ là do trong tháng 8 có tới 17/22 ngành có tốc độ tăng trưởng dương. Bên cạnh đó, trong tháng vẫn còn một số ngành do gặp khó khăn trong tiêu thụ, sản lượng giảm nên ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung toàn tỉnh.
Sau đây là tình tình cụ thể của các nhóm ngành kinh tế:
– Ngành công nghiệp khai khoáng: giảm 1,79% so với tháng trước và tăng 5,82% so với tháng cùng kỳ. Nguyên nhân sản xuất giảm so với tháng trước là do một số doanh nghiệp trong ngành khai thác quặng kim loại và khai thác đá xây dựng tạm ngừng sản xuất vì đang chờ cấp phép khai thác mới nên đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của ngành. Chỉ số ngành khai khoáng 8 tháng năm 2017 tăng 40,23% so với 8 tháng năm 2016.
– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: tăng 6,93% so tháng trước và tăng 6,55% so với tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành chế biến, chế tạo 8 tháng năm 2017 tăng 5,5% so với 8 tháng năm 2016.
– Ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: tăng 13,16% so với tháng trước và tăng 2,38% so tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện 8 tháng năm 2017 tăng 7,51% so với 8 tháng năm 2016.
– Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: tăng 2,27% so với tháng trước và tăng 6,77% so tháng cùng kỳ. Chỉ số ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải 8 tháng năm 2017 giảm 0,1% so với 8 tháng năm 2016.
Tóm lại, sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2017 đã có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng mức tăng trưởng không cao. Tăng trưởng phụ thuộc vào các ngành công nghiệp truyền thống, năng lực tăng mới chưa nhiều. Các ngành, sản phẩm thế mạnh trước đây hiện phải chịu nhiều áp lực về cạnh tranh trong sản xuất. Tiêu thụ sản phẩm khó khăn dẫn đến việc sản xuất không ổn định, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan