Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày đăng: 14/06/2022 04:25
Lượt xem : 78

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-SCT ngày 10/02/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Công Thương Phú Thọ, và kế hoạch số 604/KH-SCT ngày 08/6/2022 của Sở Công Thương triển khai Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham  nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản mới về chế độ, chính sách đối với CBCC,VC có hiệu lực năm 2022, trong hai ngày 10 và 11/6/2022, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời góp phần ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về quy định của Luật Thanh tra, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, và các nghị định, thông tư liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách đối với CBCC,VC có hiệu lực năm 2021 và 2022.

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Đ/c Nguyễn Thị Hằng - Phó Chánh Thanh tra Sở tuyên truyền và phổ biến tại Hội nghị

Thông qua việc tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật ngành công thương hàng năm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành, hình thành thói quen học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương. Đây là cơ sở giúp cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương nắm vững những văn bản pháp luật mới, cũng như các kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, củng cố hoàn thiện và phát huy cơ chế phối hợp hoạt động, phổ biến giáo dục pháp luật giữa các ngành, các cấp, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và thi hành công vụ./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan