Thông tin về khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc)

Ngày đăng: 14/06/2022 04:11
Lượt xem : 23

Để khôi phục thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên. Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Phương án số 1680/PA-UBND về thiết lập vùng xanh an toàn với dịch bệnh Covid-19 trong xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng; đồng thời ngày 23/5/2022, Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức Hội đàm với Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thống nhất hai Bên chuẩn bị các điều kiện để thông quan hàng hóa vào ngày 24/5/2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Phương án số 1680/PA-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Lai Châu xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan