Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

Ngày đăng: 14/06/2022 04:00
Lượt xem : 24

Ngày 01/6/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Chi tiết Thông tư xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan