Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường năm 2022

Ngày đăng: 04/06/2022 08:52
Lượt xem : 32

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ đang dạng sinh học, thay đổi hành vi trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. Sở Công Thương yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

Chi tiết Văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan