Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 03/06/2022 07:38
Lượt xem : 43

Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 524/KH-UBND về Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Admin

Gửi mail

Tin liên quan