Đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

Ngày đăng: 31/05/2022 03:53
Lượt xem : 51

Chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021” do Bộ Công Thương tổ chức, với mục tiêu ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Sở Công Thương Phú Thọ thông báo tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021”.

Hồ sơ đăng ký được lập thành 02 bộ gửi về Sở Công Thương Phú Thọ chậm nhất trước ngày 20/6/2022 để kịp thời xin ý kiến các cơ quan chức năng, xét chọn và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Tài liệu đính kèm:

Đơn đăng ký “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021”

Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021

 

Admin

Gửi mail

Tin liên quan