Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 21/3/2022 - 20/4/2022

Ngày đăng: 16/05/2022 04:44
Lượt xem : 61

Văn phòng SPS Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 111/SPS-BNNVN ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật về quy định SPS của các nước thành viên WTO từ ngày 21 tháng 3 năm 2022 đến ngày 20 tháng 4 năm 2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Phụ lục đính kèm!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan