Hưởng ứng thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022"

Ngày đăng: 26/04/2022 04:49
Lượt xem : 122

Ngày 25/4/2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Hưởng ứng thực hiện "Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022" với mục tiêu nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững; tuyên truyền, khuyến khích người dân cùng hành động để có đủ nước sạch và sử dụng một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Kế hoạch đặt ra với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn”.

Theo đó, để thực hiện tốt Kế hoạch cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm sự tham gia của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động vệ sinh môi trường sống tại gia đình, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh môi trường; Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình, đài phát thanh cơ sở, các trang mạng xã hội…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ở địa phương.

Thời gian thực hiện Kế hoạch từ ngày 29 tháng 4 năm 2022 đến 06 tháng 5 năm 2022, kéo dài đến ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan