Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Phú Thọ

Ngày đăng: 20/04/2022 04:19
Lượt xem : 117

Ngày 18/04/2022 UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 1302/KH-UBND về ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Phú Thọ. Kế hoạch xây dựng nhằm mục đích :

      Đảm bảo sẵn sàng và ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra; nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động phát sinh từ sự cố tràn dầu đến môi trường sinh thái, kinh tế và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận.

     Hoàn chỉnh hệ thống tổ chức, cơ chế, chính sách, lực lượng, phương tiện cho hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

      Xây dựng cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu.

      Phân định trách nhiệm, xây dựng lực lượng chuyên trách làm nòng cốt trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh, cung cấp thông tin cần thiết để tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan có thông tin, hướng dẫn đảm bảo công tác ứng phó nhanh chóng, an toàn và hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

      Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, diễn tập, nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên ở các cấp, sẵn sàng thực hiện ứng phó sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

      Tổng hợp các thông tin nhằm phục vụ cho việc đánh giá các khu vực có nguy cơ bị ô nhiễm cao, những khu vực nhạy cảm cần được ưu tiên bảo vệ và cung cấp thông tin để phục vụ công tác ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu kịp thời, hiệu quả.

      Thiết lập được quy trình phản ứng, cơ chế phối hợp kịp thời, hiệu quả khi có sự cố tràn dầu xảy ra.

Chi tiết nội dung Kế hoạch xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan