Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ 2022

Ngày đăng: 31/03/2022 02:08
Lượt xem : 104

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày 16/02/2022, Ban tổ chức các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ ban hành Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2022.
Chi tiết xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan