Hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Ngày đăng: 14/03/2022 03:11
Lượt xem : 125

Ngày 09/03/2022 Bộ Công Thương có Công văn số 1179/BCT-KHCN về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc. Theo đó các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu hướng dẫn thực hiện và tìm hiểu thông tin chi tiết xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan