Sở Công thương hoàn thành tốt đợt huấn luyện tự vệ năm 2021

Ngày đăng: 06/10/2021 07:56
Lượt xem : 158

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2021 của Ban Chỉ huy quân sự Sở Công thương,  từ ngày 28/9/2021 đến 04/10/2021 các đồng chí tự vệ của Sở Công thương đã tham gia đợt huấn luyện tự vệ năm 2021.Tham dự cùng đợt huấn luyện lần này còn có các đồng chí tự vệ của Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giao thông vận tải và Ban quản lý bến xe khách Việt Trì tham gia huấn luyện theo cụm tại Sở Khoa học và Công nghệ và tại sân vận động Bảo Đà.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” các đồng chí tự vệ đã tham gia giáo dục chính trị, pháp luật về Đường lối, chính sách, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Nội dung cơ bản của luật Dân quân tự vệ năm 2021; Tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia…

Tại thao trường, huấn luyện viên đã hướng dẫn các đồng chí tự vệ đi vào thực hành các nội dung: Điều lệnh đội ngũ, quản lý vũ khí, khí tài được trang bị, tập bắn súng tiểu liên AK,…

Thông qua đợt huấn luyện tự vệ sẽ giúp cho các chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững điều lệnh đội ngũ, sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị; biết vận dụng các loại vũ khí vào việc thực hiện nhiệm vụ và hoạt động chiến đấu bảo vệ trị an, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị và tại địa phương/.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan