Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử

Ngày đăng: 04/10/2021 02:00
Lượt xem : 168

Ngày 25/9/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử. Nghị định quy định nhiều điểm mới về Thương mại điện tử mà các cá nhân, tổ chức tham gia Thương mại điện tử cần quan tâm và cập nhật. Các điểm sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực trạng và xu thế phát triển Thương mại điện tử hiện nay giúp các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân, tổ chức có thêm cơ sở hoạt động. Toàn văn Nghị định xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan