Diễn tập thành công phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2021

Ngày đăng: 23/09/2021 02:10
Lượt xem : 239

Diễn tập tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP; Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh cũng như chủ động triển khai và phối hợp đồng bộ trong công tác ứng phó với các sự cố hóa chất trên địa bàntỉnh, trong các ngày từ 21-22/9/2021 Sở Công thương đã chỉ đạo diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất năm 2021 tại 4 công ty sản xuất Hóa chất trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty Cổ phần Đông Á, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì.Các buổi diễn tập thực binh có sự tham gia Phòng Cảnh sát PCCC và Tìm kiếm cứu nạn (Công an tỉnh); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Công thương, lãnh đạo UBND huyện, thành, thị, một số doanh nghiệp có hợp đồng kinh doanh hoặc thuê kho liên quan đến các đơn vị diễn tập.

Kịch bản diễn tập đặt ra các tình huống giả định khác nhau và tuân thủ quy định và đúng theo kịch bản đề ra.Công ty Cổ phần Đông Á với tình huống diễn tập là rò rỉ khí Clo công đoạn đóng bình tại nhà máy. Tổng công ty giấy Việt Nam với tình huống diễn tập là sự cố tràn đổ hóa chất độc H2SO4 tại bồn chứa Ch611 tại khu vực kho chứa của Nhà máy hóa chất. Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với tình huống diễn tập là sự cố tại khu bán axit số 1 đã xảy ra sự cố rách, hỏng gioăng tại bích nối giữa ban xả và bồn của xe chở. Công ty Cổ phần hóa chất Việt Trì diễn tập với tình huống là tràn đổ HCL tại khu vực xuất bán hàng.

Các đơn vị diễn tập đã đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Từ việc phát hiện sự cố, thông báo, đánh dấu, khoanh vùng, sơ tán, phối hợp với các đơn vị liên quan (PCCC, Y tế), khắc phục môi trường….

Diễn tập tại Tổng công ty giấy Việt Nam

Việc diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất được thực hiện hàng năm. Thông qua việc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường phối hợp hành động giữa các doanh nghiệp hoạt động hóa chất và các đơn vị chức năng trong công tác ứng phó với sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh. Cuối buổi diễn tập đều rút ra bài học kinh nghiệm về công tác phối hợp, điều hành, chỉ đạo của Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất của các đơn vị. Từ đó đưa ra giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả đối với công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh./.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan