Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Đảng ủy Sở Công thương

Ngày đăng: 23/09/2021 09:46
Lượt xem : 68

Ngày 22/9, Đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước” do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại Đảng ủy Sở Công thương.

Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Công thương đã phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra về chấp hành pháp luật trong lĩnh vực công thương. Công tác tiếp dân, giải quyết những kiến nghị của Nhân dân được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, giải quyết dứt điểm 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính (TTHC) đơn giản, công khai minh bạch, niêm yết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tạo thuận tiện cho các tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua mạng, 100% hồ sơ thuộc TTHC Sở Công thương được giải quyết đúng hẹn theo luật định. 100% TTHC của Sở được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”...

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Sở Công thương cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 04, chỉ đạo xây dựng chương trình công tác dân vận giai đoạn 2021-2025. Xây dựng cán bộ, công chức, viên chức biết làm dân vận khéo trong thực thi công vụ, vì nhân dân phục vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; xử lý nghiêm đối với các trường hợp nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà tới người dân, doanh nghiệp. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị và hệ thống ngành công thương.

Phương Thanh (Baophutho.vn)

Admin

Gửi mail

Tin liên quan