Khảo sát, đánh giá tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày đăng: 20/09/2021 03:49
Lượt xem : 271

Sở Công Thương Phú Thọ nhận được Văn bản số 380/VECOM-VP ngày 29/6/2021 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc phối hợp khảo sát doanh nghiệp xây dựng Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử năm 2022.

Chỉ số Thương mại điện tử giúp các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá nhanh và tin cậy mức độ ứng dụng thương mại điện tử theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên hệ thống các chỉ tiêu. Thông qua Chỉ số Thương mại điện tử, các cơ quan lý nhà nước ở Trung ương và địa phương có thể bổ sung, điều chỉnh các chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển thương mại điện tử tại mỗi địa phương cũng như trên cả nước.

Để có cơ sở xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sở Công Thương triển khai khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mẫu phiếu Điều tra thống kê quốc gia về thương mại điện tử năm 2021 tải tại đây.

Mẫu phiếu khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử tải tại đây.

Các tổ chức và doanh nghiệp nghiên cứu, hoàn tất thông tin tại 2 loại phiếu khảo sát và gửi về Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công Thương, số 28B đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì trước ngày 20/10/2021 (chi tiết xin liên hệ: đ/c Thái đt: 0914349783).

Admin

Gửi mail

Tin liên quan