Sở Công thương tổ chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển Công nghiệp, Thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030

Ngày đăng: 01/09/2021 04:52
Lượt xem : 75

Sáng ngày 01/9/2021, Sở Công thương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương phát biểu khai mạc hội nghị

Cùng dự hội nghị, tại điểm cầu Sở Công thương còn có đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Công thương, đồng chí Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương cùng đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh, như: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Quản lý thị trường; Cục Thống kê; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Thọ; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì. Tại điểm cầu 12 huyện, thị xã có lãnh đạo UBND huyện, thị xã và phòng Kinh tế và Hạ tầng tham dự.

* Về Dự thảo kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030: Theo Dự thảo Báo cáo, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh trong nước và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, cạnh tranh trong thu hút đầu tư, thời tiết khí hậu,thiên tai diễn biến bất thường, đặc biệt đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh… Những yếu tố trên đã ảnh hưởng, tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 11,72%, cao hơn giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 6,36%  (ngành công nghiệp – XD tăng bình quân 10,84%). Cơ cấu ngành CN-XD ước thực hiện đến năm 2020 đạt 35,66% trong tổng cơ cấu toàn tỉnh. Chỉ số IIP giai đoạn 2016-2020 đạt 9,8%.

Cũng theo Dự thảo, Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát triển công nghiệp có trọng tâm, trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, coi phát triển công nghiệp là then chốt. Tập trung xây dựng phương án phát triển công nghiệp, phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp, bố trí quỹ đất hợp lý tạo không gian phát triển công nghiệp. Tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm đang đầu tư và các khu công nghiệp mới; nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng thu hút dự án đầu tư có chọn lọc, phát triển công nghiệp xanh, bền vững, công nghệ hiện đại, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển một số ngành công nghiệp mới, đáp ứng được yêu cầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tạo ra nền tảng công nghệ số cho các ngành công nghiệp khác.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 9,8%; Cơ cấu ngành CN-XD đến năm 2025 đạt 40,5%. Giá trị hàng hoá xuất khẩu bình quân chung cả thời kỳ tăng 12%/năm. Kế hoạch cũng nêu rõ định hướng phát triển; giải pháp phát triển của các ngành công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2021-2025…

Tại Hội nghị, một số ý kiến đóng góp vào Dự thảo Kế hoạch tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng Khu, Cụm công nghiệp; Kế hoạch dự trữ quỹ đất khi mở rộng Khu, cụm công nghiệp; thực hiện liên tục, không chia thành nhiều giai đoạn; bổ sung, lồng ghép một số ngành nghề địa phương; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, quy hoạch các cơ sở ô nhiễm môi trường vào vị trí hợp lý; quy định tỷ lệ đầu tư vào Khu, cụm công nghiệp cho hợp lý…

* Về Dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030: Theo Dự thảo Kế hoạch, ngành thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 có xu hướng tăng trưởng cao ổn định; Giá trị tăng thêm ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân 6,79% năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 11,42%/năm; Quy mô thị trường tăng nhanh với sự tham gia của các doanh nghiệp lớn có thương hiệu, khu vực dịch vụ, bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm >16%). Dịch vụ thương mại, vận tải, kho bãi, tín dụng ngân hàng, bưu chính viễn thông phát triển nhanh, trình độ công nghệ và chất lượng dịch vụ được chú trọng; Dịch vụ y tế, đào tạo, dạy nghề từng bước phát huy vai trò trung tâm vùng. Hoạt động xuất nhập khẩu có bước phát triển nhanh, thị trường xuất khẩu được mở rộng; Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu được cải thiện, tăng sản phẩm chế biến, giảm dần tỷ trọng hàng gia công sơ chế. Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 38%/năm (tăng nhiều so với mục tiêu là 12%); Năm 2020 đạt 4,69 tỷ USD, tăng 2,1 lần so với mục tiêu kế hoạch, tăng 4,5 lần so với năm 2015.

Dự thảo Kế hoạch nêu rõ mục đích hát triển thương mại phải làm cầu nối vững chắc giữa sản xuất với tiêu dùng, đóng vai trò quan trọng trong định hướng, dẫn dắt cho sản xuất phát triển; Phát triển hạ tầng thương mại trên cơ sở hiện trạng số lượng hạ tầng thương mại hiện có và quy hoạch phát triển thời gian tới dần đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân; Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Thúc đẩy và tăng cường mối liên kết trao đổi, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm giới thiệu, quảng bá các làng nghề truyền thống, các sản phẩm chủ lực có thế mạnh của tỉnh, sản phẩm nông sản tiêu biểu, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP của tỉnh. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu và đứng vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

Phấn đấu giá trị tăng thêm thương mại trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân 8,5-9,0%/năm; đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp của thương mại từ 9,0-10% vào GRDP của tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt mức tăng trưởng bình quân 13,0-13,5%/năm trong giai đoạn 2021-2025; Kim ngạch xuất khẩu đạt 7,1 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12,1%; Kim ngạch nhập khẩu đạt 6,15 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 10%. Đảm bảo khu vực thành phố có từ 5 đến 7 TTTM, khu vực thị xã có từ 2 đến 4 TTTM, mỗi huyện có từ 01÷02 TTTM; thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh…

Các ý kiến góp ý vào Dự thảo Kế hoạch Phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, gồm: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án hệ thống chợ; hướng dẫn chuyển đổi chợ; phát triển hỗ trợ triển khai mô hình chợ an toàn thực phẩm; có kế hoạch bố trí sử dụng quỹ đất để cho phát triển  thương mại, dịch vụ cũng như thu hút đầu tư phát triển siêu thị, trung tâm thương mại; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, công tác quản lý hàng hóa trên không gian mạng; phát triển các cửa hàng tiện ích; và đặc biệt là có định hướng phát triển thương mại sau khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương nhấn mạnh: Những ý kiến đóng góp của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã sẽ được Sở Công thương tiếp nhận, tổng hợp; trên cơ sở đó Sở Công thương sẽ hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nguyễn Thái

Admin

Gửi mail

Tin liên quan