Cập nhật và triển khai Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 25/08/2021 11:06
Lượt xem : 81

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND tỉnh về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng;

Ngày 08/6/2021 Sở Công Thương đã có văn bản số 687/SCT-QLCN triển khai tới UBND các huyện, thành, thị; Chủ đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CCN; Trung tâm phát triển CCN/Ban quản lý CCN các huyện về việc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Công Thương đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chưa có thông tin đăng nhập trên ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn Covid-19 gửi Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương để kịp thời bổ sung tài khoản cho các doanh nghiệp.

Đến  nay Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương đã cung cấp bổ sung 554 tài khoản đăng nhập và mật khẩu.

Để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp, tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hoá, tạo việc làm - thu nhập cho người lao động, đóng góp cho NSNN,… đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đồng thời vẫn phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành, thị; Chủ đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CCN; Trung tâm phát triển CCN/Ban quản lý CCN các huyện thực hiện một số nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập ứng dụng Bản đồ chung sống an toàn Covid-19 tới các doanh nghiệp chưa có thông tin đăng nhập theo danh sách tài khoản bổ sung. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của các đơn vị xem tại đây.

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện công tác đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá; đồng thời thường xuyên cập nhật việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch của đơn vị lên “Bản đồ chống dịch - An toàn Covid-19”.

3. Tổng hợp báo cáo kết quả cập nhật về Sở Công Thương trước ngày 20/9/2021 để Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ;

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Công Thương để được giải đáp kịp thời thông tin liên hệ đ/c Linh - Phòng Quản lý công nghiệp, SĐT: (0210) 3 845 445 - DĐ: 0977 957 222).

Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện.

Toàn văn bản của Sở Công thương xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan