Tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng: 24/08/2021 03:30
Lượt xem : 112

Thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3529/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Ngày 23/8/2021, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng các giải pháp, phương thức đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, liên kết bền vững; Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững theo hướng tiếp cận vòng đời sản phẩm, đẩy mạnh liên kết trong các khâu từ khai thác tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu đến sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải bỏ, chú trọng sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì, tái sử dụng và tái chế trong các công đoạn của vòng đời sản phẩm; Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội, trong đó doanh nghiệp và người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm.

Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, giảm 5- 8% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, nhựa, giấy và chế biến thủy hải sản; 85% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa, túi nilon dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mại;

Bên cạnh đó, 100% huyện, thành, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 70% các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Xây dựng, áp dụng 1 đến 2 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Đặc biệt đến năm 2030, giảm 7-10% (so với) mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát, giấy, chế biến thực phẩm, thủy, hải sản và một số ngành sản xuất khác; 100% các siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy.

Với mục tiêu trên, nhằm thực hiện tốt Kế hoạch, tập trung vào thực hiện tốt các nội dung như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm và Phát triển hệ thống phân phối bền vững, xuất nhập khẩu bền vững.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thực hiện trên cơ sở huy động sự tham gia, đóng góp của mọi thành phần trong xã hội mà tâm điểm là doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Theo Kế hoạch, Sở Công thương là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch.

Chi tiết nội dung kế hoạch xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan