Điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021”

Ngày đăng: 24/08/2021 03:23
Lượt xem : 81

Thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18/8/2021 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021”.

Ngày 18/6/2021 Bộ Công Thương banh hành Quyết định số 1597/QĐ-BCT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 -Vietnam Grand Sale 2021” trên phạm vi toàn quốc thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021” thời gian thực hiện từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021 thành từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 01/01/2022.

Chi tiết văn bản xem tại đây!

Admin

Gửi mail

Tin liên quan