Tổng cục hải quan Trung Quốc ban hành lệnh số 248 và 249 về lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 17/08/2021 03:44
Lượt xem : 99

Văn phòng SPS Bộ Công thương - Cục xuất nhập khẩu nhận được văn bản số 145/SPS-BNNVN ngày 12/8/2021 của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành lệnh số 248 và 249 liên quan lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu.

Văn phòng SPS Bộ Công thương thông tin về lệnh số 248 và 249 kèm theo bản dịch không chính thức về hai lệnh nêu trên tới Sở Công thương các tỉnh. Nhằm phổ biến, thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết và chủ động kế hoạch kinh doanh phù hợp, đáp ứng yêu cầu phía Bạn khi các quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, tránh ảnh hưởng tới tiến độ xuất khẩu trong thời gian tới.

Toàn văn công văn của Cục xuất nhập khẩu - Bộ Công thương xem tại đây.

Công văn của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem tại đây.

Bản dịch không chính thức lệnh 248 xem tại đây.

Bản dịch không chính thức lệnh 248 xem tại đây.

Admin

Gửi mail

Tin liên quan