Tình hình sản xuất Công nghiệp Quý I/2016

Ngày đăng: 13/12/2017 10:44
Lượt xem : 758

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong Quý I năm 2016 tăng 11,4% so với Quý I năm 2015.

Trong đó: – Ngành Công nghiệp khai khoáng giảm 19,8%

– Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,7%

– Ngàh sản xuất, phân phối điện tăng 22,2%

– Ngành cung cấp nước, hoạt động  quản lý, sử lý  nước thải tăng 11, 6%

Admin

Gửi mail

Tin liên quan